Ivanka pri Dunaji
www.ivankapridunaji.sk
Štvrtok, 06 august 2020
Dnes má meniny 
Jozefína
 
 

Králik rhönský

rhonsky_nitra_2011
Králik s týmto názvom sa k nám dostal cez českých chovateľov z Nemecka.
Je potrebné hneď v úvode uviesť, že jeho chov zameraný na udržiavanie a zdokonaľovanie štandardu je náročný. Problémy, ktoré sa vyskytovali v mojom chove pri jeho zušľachťovaní, ma viedli k tomu, aby som sa bližšie začal zaujímať o pôvod tohto plemena až po súčasný stav. Zaujímalo ma, aké majú skúsenosti z chovu a zušľachťovania iní chovatelia.

Tak som sa dopátral k tomu, že rhönský králik je geneticky veľmi príbuzný japonskému králikovi, s ktorým má aj spoločný základný genotyp sfarbenia srsti a kresbových útvarov. Aj pri čistokrvnej plemenitbe japonských králikov sa objavuje pri časti ich potomstva veľká variabilita. V Anglicku, kam bol japonský králik dovezený z Francúzska po svetovej výstave v Paríži v roku 1889, si za základ pre šľachtenie stračieho králika vybrali z jeho potomstva králiky, ktorým chýbala žltá časť kresby. Tieto dve plemená, t.j. rhönský králik a stračí králik, sa príliš nerozlišovali. Japonský králik sa naopak po svetovej výstave vo Francúzsku rozšíril do celej chovateľskej Európy, pretože asymetrické usporiadanie kresby bolo unikátne, viazalo sa pozdĺž polovice tela, pričom kresby každej polovice boli posunuté na deliacej čiare, ktorá sledovala chrbticu a v tej línii pokračovala aj na hlave. Toto unikátne usporiadanie kresby zaujalo mnohých chovateľov. Po skúsenostiach s mimoriadne veľkou variabilitou pri potomstve rodičov, ktorí boli najbližšie vytýčenému štandardu, ostali verní tomuto plemenu iba tí najvytrvalejší. Z tohto poznatku a získaných skúseností vznikol výrok, že nenájdeš dva japonské králiky, ktoré by boli na 100% dokonalé v zmysle štandardu. Ide napríklad o žltú farbu, ktorá je základom farebných pásov. Tá môže byť v dôsledku zastúpenia melanínového pigmentu hnedožltá, krémovo žltá, pomarančová, červená a sivohnedá. Variabilitu vykazuje aj ukončenie farebných pásov, ktoré sú najširšie pri deliacej línii pozdĺž chrbta a ich vytrácanie pri prechode od najspodnejšej časti tela. Niektoré králiky, ktoré majú genotyp pre čisto biele ohraničenie brucha (aguti), majú kresbu ukončenú v tomto hraničnom poli, kresba ostatných sa vytráca pod bruchom.

Toto všetko spomínam preto, že to súvisí aj s čiernou a na okrajoch čiernosivou kresbou pri ďalších dvoch plemenách odvodených od japonského králika, a to rhönskeho a stračieho. Zatiaľ čo pri stračom králikovi čierna kresba sa so sivočiernou pokrývajú pri striedaní s bielou polovicu bočnej časti trupu, kresba rhönskeho králika prebieha v čiernosivých útvaroch, sledujúcich pásové tvary, ktoré sa s bielymi striedajú až päťnásobne. Diskusie o tom, či majú byť tieto pásy nenarušené a celistvé, rhonsky_nitra_2011alebo iba v útvaroch sledujúcich línie pásov, sa pravdepodobne vyriešia neskôr. Moje skúsenosti s variabilitou kresby rhönských králikov a ich porovnávanie s publikovanými poznatkami odborníkov a chovateľov rhönskeho králika vrátane zverejnených štandardov sú takéto:
rhönský králik nemá plnú pásovú a ani pásikavú kresbu. Základná definícia kresby škvŕn by mala byť označená,rhonsky_nitra_2011 ako farba brezovej kôry - čierna a čiernosivá, so zdôraznením, že biela farba by mala v poli týchto škvŕn prevládať. Kresba uvedených škvŕn by mala naznačovať usporiadanie do pásov začínajúcich pri deliacej a chrbtovej čiare a postupne sa mierne zužovať smerom k bruchu, kde by sa mali škvrny vytrácať.

A nakoniec moje skúsenosti s variabilitou hmotnosti, ale i chovnými vlastnosťami rhönskeho králika:

Králik je zaradený medzi malé plemená. Hmotnosť je 2,5 - 3,25 kg, čo zodpovedá 10 bodom pri hodnotení tohto králika. Túto hmotnosť nie je problém pri správnom kŕmení a ošetrovaní dosiahnuť. Plodnosť samíc je dobrá, majú 6 - 7 mláďat vo vrhu, ako matky sú veľmi dobré. Nevýhodou je, ako pri všetkých králikoch s kresbou - dokonalý výber a niekedy aj dosť „odpadu. Odpadom nazývame králiky, ktoré nezodpovedajú farebne. Výhodou je, že tieto králiky je možné rozoznať už pri prvej kontrole hniezda.

Nebudem králika rhönskeho v tomto príspevku podrobne popisovať, lebo králik je vo Vzorníku plemien králikov na str. 177 (resp. 243 v Českom) a je predstavený dobre. Nevýhodou tohto plemena je, že sa veľmi ťažko zháňa cudzia krv, je malá chovateľská základňa a na výstavách je tento králik nedocenený. Nemajte mi to za zlé posudzovatelia, ale máloktorý posudzovateľ ho vie objektívne posúdiť. Ale to všetko časom príde, musíme vydržať.

Takže, vážení chovatelia, predstavili sme Vám králika rhönskeho. Záleží len na Vás, či vám padne do oka a rozšírite rady chovateľov tohto zaujímavého, ale náročného králika.

 chov_2

Peter Nádaždy 

(článok bol uverejnený aj v časopise Chovateľ)
králiky sú fotené
27.11.2011 na Národnej výstave drobných zvierat v Nitre
a posledná "spoločná" fotka je fotená u autora článku.