Ivanka pri Dunaji
www.ivankapridunaji.sk
Streda, 19 január 2022
Dnes má meniny 
Drahomíra
 
 

HODNOTENÁ PRÁCA

Chovatelia začali pracovať s veľkým nadšením a kladné výsledky sa čoskoro dostavili aj vďaka Ing. Vladimírovi Malíkovi /†2007/ skúsenému odborníkovi, ktorý svojimi radami, bohatou publikačnou činnosťou priaznivo ovplyvnil snaženie drobnochovateľov na Slovensku aj v zahraničí.

Najväčšie úspechy dosiahol chovateľ Peter Nadaždy v roku 1998 na Európskej výstave v Brne, kde jeho sliepky wyandotky strieborné získali cenu Európsky majster a Európsky šampión. Podobne aj chovateľ holubov Jozef Máar /†2007/ často odchádzal z výstav s najväčšími oceneniami.

Aktivita, odborné vedomosti i organizačné schopnosti našich chovateľov sa prejavili aj pri usporiadaní II. Celoštátnej výstavy mladých králikov, ktorým ich v roku r.1994 poveril SZCH.

Na tejto výstave bolo prezentovaných 1203 králikov. Úspešné zvládnutie tohto podujatia bolo príčinou faktu, že zorganizovaním jubilejnej XV. Celoštátnej výstavy mladých králikov v dňoch 28.-30.septembra 2007 bola opäť poverená ZO SZCH v Ivanke pri Dunaji. Výstava sa konala pod záštitou ministra poľnohospodárstva Ing. M. Jureňa v areáli Združenej strednej školy poľnohospodárskej v našej obci. Táto celoštátna výstava mala niekoľko prvenstiev. Predovšetkým to bol rekordný počet vystavených zvierat, ktorý dosiahol číslo 2250. Celoštátna akcia bola obohatená miestnou v výstavou SZCH, ktorá mala tradične kvalitné druhové a plemenné zastúpenie. Raritou bolo množstvo sprievodných podujatí, medzi ktoré patrila výstava ovocia a zeleniny, výstav poľovných zbrani a trofeji i výstava olejomalieb akademickej maliarky Ľudmily Chrenkovej-Hoffmannovej.

Príjemným spestrením bola aj ochutnávka vín, medoviny a medu. Za úspešné zvládnutie celej akcie vyslovilo Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovensky zväz chovateľov členom ZO SZCH na čele s jej predsedom Petrom Nadaždym, ktorý bol riaditeľom výstavy, vďaku a uznanie.

Zorganizovaním tohto podujatia oslávili ivanský chovatelia jubijelných 20 rokov svojej činnosti.